Fem skäl att upphandla lån

Det lönar sig att upphandla lån. Här är fem skäl att upphandla lån.

1. Förmånligare nominell ränta

  • Den kanske mest uppenbara fördelen med upphandling är att du kan få ett lån med billigare nominell ränta. Den nominella räntan är oftast den viktigaste faktorn vid upphandling av lån och ger också den största besparingen vid stora lån.

2. Förmånligare effektiv ränta

  • I synnerhet vid kortfristiga lån medför olika slags administrativa avgifter ökade kostnader för lånet och höjer på sätt den effektiva räntan. Genom att upphandla lånet får du mindre administrativa avgifter för lånet och den effektiva räntan blir förmånligare. Vid upphandling bör du vara observant på den effektiva räntan.
Ränta
Upphandling av lån spar pengar

3. Lånevillkor

  • Vid upphandling av lån bör du också kontrollera lånevillkoren, eftersom de skiljer sig mellan olika långivare. För de enklaste kortfristiga lånen handlar det mest om återbetalningstid och lånebelopp, men när det gäller mer komplicerade lån kan det vara mycket stora skillnader i lånevillkoren.

4. Spara besvär och tid

  • När upphandlingen sköts av en specialist sparar kunden både besvär och tid, som annars skulle gå åt för upphandling av lånet. Att själv upphandla lån på flera ställen upplevs ofta så komplicerat att det i praktiken inte blir gjort. Lyckligtvis är det helt kostnadsfritt att utlokalisera upphandlingen.

5. Upphandling av lån är inte bindande

  • En viktig faktor vid upphandling av lån är att en normal upphandling inte binder dig att acceptera något låneerbjudande. Du får alla upphandlingens fördelar, men du kan välja att ta lånet eller låta bli, det är du själv som bestämmer.
Pengar
När du tar ett lån, upphandla det.