Samling av lån

Samling av lån är ett smart sätt att förnya sina lån och samtidigt spara pengar, tid och besvär.

Det lönar sig att samla lånen

Att samla befintliga lån ger i allmänhet en klar ekonomisk nytta i form av lägre ränta och mindre kostnader. Ett sammanslaget större lånebelopp är konkurrenskraftigare än ett mindre belopp och ger därför i allmänhet lägre ränta. I praktiken kan man säga att ett större lån ger ”mängdrabatt”. De gamla lånen upphandlas alltså som en stor klumpsumma.

Förutom lägre ränta tjänar du också på att kringkostnaderna för lånen minskar, eftersom du har färre lån. Som en extra förmån sparar du tid, besvär och också dina nerver, eftersom du får färre avier och återbetalningarna bara går till ett ställe.

Samling av lån
Samling av lån ger lägre räntekostnader.

Hur samlar jag mina lån?

Samling av lån börjar med att du söker ett nytt lån som motsvarar totalsumman av de gamla lånen. På det här stadiet bör du kontrollera att det nya lånet verkligen är mer konkurrenskraftigt än de gamla. När du fått det nya, stora lånet betalar du tillbaka de gamla separata lånen.

Förtida återbetalning av lån är en lagstadgad rättighet, så ur den synvinkeln är samling av lån alltid möjligt att göra. I vissa fall är kan det dock hända att låntagaren måste betala en ersättning för förtida återbetalning av lånet. Denna ersättning får dock inte överstiga det räntebelopp som skulle ha betalats om lånet inte återbetalats i förtid.
Förtida återbetalning av lån medför alltså inga kostnader som du ändå inte skulle ha för lånet. Samling av lån lönar sig därför i allmänhet, om du genom upphandling får en förmånligare ränta på det nya, större lånet.

Pengar
Betala tillbaka de gamla lånen och ta ett nytt förmånligare lån istället.